Avgangsutstilling 2022, logo

Ruben Sander Eriksen

Interaksjonsdesigner

Ruben

Hei, jeg heter Ruben, er 23 år og kommer fra Stange. Det som fikk meg til å søke interaksjonsdesign, var kombinasjonen med koding, design og samhandling mellom menneske- og maskiner. Dette ledet til en bred og tverrfaglig utdanning hvor jeg kan samhandle med personer i andre fagretninger. De fagene som jeg trives mest å arbeide med er nettsiders- og applikasjoner sin  informasjonsarkitektur av elementer. Det motiverende er å lage produkter som brukes og hjelper flest mulig. Dette kommer fram i emnet Tjenestedesign der man putter seg selv inn i brukernes posisjon. Slagordet «Best mulig, for flest mulig».

Design of Safety Critical Systems - “MilliAmpére”

Design of Safety Critical Systems - “MilliAmpére”

Arbeidsmetoden i dette gruppeprosjekt er dobbel diamant. Vi startet med innsikt innsamling og sorterte informasjon om til en midlertidig problemstilling. Dette ble deretter tilspisset til en konkret problemstilling. Denne problemstillingen la utgangspunktet for idéringen, og velg av ide for prototyping. Prototypene gikk gjennom flere iterasjoner før det ble et ferdig produkt. Innsiktsfasen besto av Desk research bestående av preparatory- og secondary undersøkelser og dybdeintervju. Defineringsfasen besto av Research Wall, data evaluering, Affinity clustering og Future-state-Journey mapping. Ideering var bestående av Crazy 8, Brainstorming, storyboard og Cardsorting. Prototype var bestående av papirskissing og digital prototyping. Resultatet for informasjonsskjermen og kontrollrommet er tilpasset og intuitivt for sine konkrete brukergrupper.

Informasjonsarkitektur - “REKO-ringen”

Informasjonsarkitektur - “REKO-ringen”

Prosessen med den tverrfaglige oppgaven REKO-ringen var å se på forbedringsmuligheter til dagens Facebook-system. Dette ble gjort gjennom å oppsøke utleveringsstedet på CC-Gjøvik. Det ble også gjort omfattende undersøkelser ved å se på lignende løsninger og finne bedre muligheter til en enklere informasjonsarkitektur der forbrukerne og produsentene kan interagere på en mer funksjonell plattform. Metodene var innsiktsarbeid, dybdeintervjuer, fysisk teste dagens løsning, personas og hi-fi og lo-fi prototyping. Disse metodene la grunnlaget for designet. Resultatet med REKO-ringen var en hi-fi løsning av en nettside og en applikasjon. Denne løsningen har et mer profesjonelt visuelt uttrykk, enn dagens løsning. Dette er med at elementenes plassering og designelementer er nøye diskutert, og basert på brukernes preferanser.

Brukersentrert designmetodikk - “Regnskapsconsult AS”

Brukersentrert designmetodikk - “Regnskapsconsult AS”

Prosessen med å forbedre forretningsmodellen til Regnskapsconsult AS handlet om å få oversikt over målgruppen. Vi undersøkte forskjellige muligheter for å digitalisere kunderelasjonene. Dette ble gjort gjennom å visualisere prosessen til Regnskapsconsult AS. Det ble lagt vekt på hvordan dagens prosess skiller seg fra den nye. Metodene for å finne og lage en ny forretningsmodell var gjennom innsikt med å strukturere et tankekart. Vi lagde brukerbaserte personas, verdikart for løsninger og kundeprofil. Vi brukte også Value Proposition Canvas for å plassere fordeler og ulemper personasen erfarte, tankekart for idemyldring, og Business Model Canvas for å illustrere det nye konseptet for interessentene. Resultatet ble en ny nettside og applikasjon for veiledning og automatiserer kundenes økonomiske prosesser. Dette gjør at digitalisering blir en viktig del av Regnskapsconsult AS økonomiske utviklingen.